Regulamentul de procedură

Societatea a stabilit o procedură de reclamație adecvată pentru a permite denunțătorilor și terților să raporteze încălcări ale conformității și riscuri (inclusiv în lanțul de aprovizionare). Pentru explicații, se face trimitere la Codul de conduită.

Pentru raportare sunt disponibile diverse canale de comunicare, după cum se arată în prezentarea generală de mai jos.

Informațiile vor fi confirmate denunțătorilor. Sunt respectate reglementările LkSG și HinSchG. Informațiile sunt apoi transmise către departamentele relevante din cadrul companiei pentru tratare și clarificare. Încălcările identificate vor fi remediate imediat.

Denunțătorii sunt asigurați de confidențialitate și, dacă doresc, de anonimat. Denunțătorul nu suportă niciun cost. Este posibil să se discute informațiile cu ombudsmanul. Ombudsmanul este independent și este obligat să păstreze secretul.

Eficacitatea procedurii de depunere a plângerilor este revizuită cel puțin o dată pe an și în mod ad-hoc. Următoarea prezentare generală oferă o imagine de ansamblu.