Poslovnik

Družba je vzpostavila ustrezen pritožbeni postopek, ki žvižgačem in tretjim osebam omogoča poročanje o kršitvah in tveganjih glede skladnosti (tudi v dobavni verigi). Za pojasnilo se sklicujemo na kodeks ravnanja.

Za poročanje so na voljo različni komunikacijski kanali, kot je prikazano v spodnjem pregledu.

Informacije bodo potrjene prijaviteljem nepravilnosti. Upoštevani so predpisi LkSG in HinSchG. Informacije se nato posredujejo ustreznim oddelkom v podjetju v obravnavo in razjasnitev. Ugotovljene kršitve bodo nemudoma odpravljene.

Žvižgačem je zagotovljena zaupnost in, če želijo, anonimnost. Žvižgaču ne nastanejo nobeni stroški. O informacijah se je mogoče pogovoriti z varuhom človekovih pravic. Varuh človekovih pravic je neodvisen in zavezan k molčečnosti.

Učinkovitost pritožbenega postopka se pregleda vsaj enkrat letno in priložnostno. Pregled je podan v naslednjem preglednem poročilu.