Procedureregler

Virksomheden har etableret en passende klageprocedure, der gør det muligt for whistleblowere og tredjeparter at rapportere overtrædelser og risici (herunder i forsyningskæden). Der henvises til Code of Conduct for yderligere oplysninger.

Der er forskellige kommunikationskanaler til rådighed for rapportering, som vist i følgende oversigt.

Oplysningerne bekræftes til whistleblowerne. Bestemmelserne i LkSG og HinSchG overholdes. Rapporterne videresendes derefter til de relevante afdelinger i virksomheden til håndtering og afklaring. Konstaterede overtrædelser afhjælpes øjeblikkeligt.

Whistleblowere er sikret fortrolighed og anonymitet, hvis de ønsker det. Dette medfører ingen omkostninger for whistlebloweren. Det er muligt at diskutere oplysningerne med ombudsmanden. Ombudsmanden er uafhængig og har tavshedspligt.

Effektiviteten af klageproceduren gennemgås mindst en gang om året og på ad hoc-basis. Følgende oversigt giver et overblik.