İhbar ve Şikayet Sistemi Prosedürleri

Şirket, ihbar edenlerin ve üçüncü tarafların uyum ihlallerini ve riskleri (tedarik zinciri dahil) bildirmelerini sağlamak için uygun bir şikâyet prosedürü oluşturmuştur. Açıklama için lütfen İş Etiğine başvurun.

Aşağıdaki genel özette gösterildiği gibi, raporlama için çeşitli iletişim kanalları bulunmaktadır.

Bilgi ihbarcılardan teyit edilir. LkSG ve HinSchG yönetmeliklerine riayet edilir. Bilgiler daha sonra işlenmek ve açıklanmak üzere şirket içindeki ilgili departmanlara iletilir. Tespit edilen ihlaller derhal giderilecektir.

İhbarcılara gizlilik ve isterlerse anonim kalma güvencesi verilir. Bunun ihbarcı için herhangi bir maliyeti yoktur. Bilgileri ombudsman ile tartışmak mümkündür. Ombudsman bağımsızdır ve gizlilik ilkesine tabidir.

Şikayet prosedürünün etkinliği, yılda en az bir kez ve geçici olarak gözden geçirilir. Aşağıdaki genel bakış, genel bir özet sağlar.