Eljárási szabályzat

A vállalat megfelelő panasztételi eljárást hozott létre annak érdekében, hogy a bejelentők és harmadik felek jelenthessék a megfelelőség megsértését és a kockázatokat (beleértve az ellátási láncot is). A magyarázatot illetően a magatartási kódexre hivatkozunk.

A bejelentéshez különböző kommunikációs csatornák állnak rendelkezésre, amint azt az alábbi áttekintés mutatja.

Az információkat a bejelentők számára megerősítik. Az LkSG és a HinSchG előírásait betartják. Az információkat ezután a vállalaton belül az illetékes részlegekhez továbbítják kezelés és tisztázás céljából. A feltárt jogsértéseket azonnal orvosolják.

A bejelentők számára biztosítják a titoktartást és – ha kívánják – az anonimitást. A bejelentőnek semmilyen költsége nem merül fel. Lehetőség van az információ megbeszélésére az ombudsmannal. Az ombudsman független és titoktartásra kötelezett.

A panaszeljárás hatékonyságát évente legalább egyszer és ad hoc jelleggel felülvizsgálják. Az alábbi áttekintés áttekintést nyújt.