Процедурен правилник

Meyer & Meyer Holding SE & Co. KG е създало подходяща процедура за подаване на жалби за себе си и за своите дъщерни дружества, за да даде възможност на служителите и на трети страни (напр. служители на доставчици) да съобщават за нарушения на законодателството (нарушения на закона в съответствие с член 2 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, напр. криминални престъпления, но също така и административни нарушения, като например нарушения на защитата на данните, нарушения на работното време или на минималната работна заплата), както и информация за рискове и нарушения на правата на човека и околната среда (както в собствената си бизнес област, така и във веригата за доставки). За повече подробности вижте Кодекса за поведение.

 

Лицата, подаващи сигнали за нередности, разполагат с различни комуникационни канали за подаване на сигнал, както е показано в следния преглед. Входящите доклади се потвърждават на лицата, подаващи сигнали за нередности. След това докладите се предават на съответните отдели в компанията за обработка и изясняване. Разпознатите нарушения се отстраняват незабавно.

 

На подателите на сигнали се гарантира конфиденциалност, а при желание и анонимност. Това не води до никакви разходи за подателя на сигнала. Възможно е информацията да бъде обсъдена с омбудсмана. Омбудсманът е независим и е задължен да пази тайна.

 

Ефективността на процедурата за подаване на жалби се преразглежда поне веднъж годишно и ad hoc. Следващият преглед предоставя обща информация.