Regulamentul de procedură

Meyer & Meyer Holding SE & Co. KG a instituit o procedură de reclamații adecvată pentru sine și pentru filialele sale, pentru a permite angajaților și terților (de exemplu, angajații furnizorilor) să raporteze încălcări ale conformității (încălcări ale legii în conformitate cu secțiunea 2 din Legea privind protecția avertizorilor de integritate, de exemplu, infracțiuni penale, dar și infracțiuni administrative, cum ar fi încălcări ale protecției datelor, încălcări ale timpului de lucru sau ale salariului minim), precum și informații privind riscurile și încălcările în materie de drepturile omului și de mediu (atât în propriul domeniu de activitate, cât și în lanțul de aprovizionare). Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Codul de conduită.

 

 

Diverse canale de comunicare sunt puse la dispoziția avertizorilor de integritate pentru transmiterea unui raport, după cum se arată în următoarea prezentare generală. Rapoartele primite sunt confirmate denunțătorilor. Rapoartele sunt apoi transmise departamentelor relevante din cadrul companiei pentru tratare și clarificare. Încălcările recunoscute sunt remediate imediat.

 

 

Denunțătorilor li se asigură confidențialitatea și, dacă se dorește, anonimatul. Acest lucru nu implică niciun cost pentru denunțător. Este posibil să se discute informațiile cu ombudsmanul. Ombudsmanul este independent și este obligat să păstreze secretul.

 

 

Eficacitatea procedurii de depunere a plângerilor este revizuită cel puțin o dată pe an și în mod ad-hoc. Următoarea prezentare generală oferă o imagine de ansamblu.